Mozartfestivalen ble etablert i 2013 og avholder sin sjuende festival. 

Festivalen har sin opprinnelse i musikk- og kulturmiljøet i Nedre Glomma-regionen, og er tuftet på et felles ønske om å samle gode krefter for å etablere en profesjonell arena for klassisk musikk. 

Vår visjon er å skape en synlig, årviss klassisk musikk-festival med lokal forankring og som bygger broer mellom mennesker og kulturer med hovedfokus på 1700-tallet og fylkets historiske arenaer. Vi ønsker å være en musikkfestival som forsvarer, belyser og beriker det klassiske musikkmiljøet i Fredrikstad og Østfold. 

Musikalsk ansvarlig for Mozartfestivalen er pianist Håvard Gimse og fiolinist Geir Inge Lotsberg.

Festivalens leder er Wiggo Andersen

Samarbeidspartnere:

  • Black Facebook Icon

Følg oss på Facebook

Laget i Wix av Kristin Johansen / Tore Steinar Pettersen

Piano Consert no 21 - Unknown Artist
00:00 / 00:00