top of page

Mozartfestivalen ble etablert i 2013.

Festivalen har sin opprinnelse i musikk- og kulturmiljøet i Nedre Glomma-regionen, og er tuftet på et felles ønske om å samle gode krefter for å etablere en profesjonell arena for klassisk musikk. 

Vår visjon er å skape en synlig, årviss klassisk musikk-festival med lokal forankring og som bygger broer mellom mennesker og kulturer med hovedfokus på 1700-tallet og fylkets historiske arenaer. Vi ønsker å være en musikkfestival som forsvarer, belyser og beriker det klassiske musikkmiljøet i Fredrikstad og Østfold. 

Musikalsk ansvarlig for Mozartfestivalen er fiolinist Geir Inge Lotsberg. Festivalens leder er Wiggo Andersen.

Samarbeidspartnere:

logo-viken.png
bottom of page