Billetter

Billetter kjøpes via våre nettsider (under "program") og hos Fredrikstad kinos kulturprogram 

Kjøp av billetter er også mulig ved direkte henvendelse

til Fredrikstad kino (rådhuset) og ved inngangen til hvert enkelt arrangement ved ledig kapasitet.

Ledsager for funksjonshemmede behøver ikke å løse billett, men ledsagerbevis må forevises ved inngangen.

(Fri ledsager gjelder ikke festmiddagen).

Mozart-festivalen

Samarbeidspartnere: