Billetter

Billetter kan kjøpes via Fredrikstad kinos kulturprogram fra fredag 2. desember kl. 09.00.

Kjøp av billetter er også mulig ved direkte henvendelse

til Fredrikstad kino (rådhuset) og ved inngangen til hvert enkelt arrangement ved ledig kapasitet.

Ledsager for funksjonshemmede behøver ikke å løse billett, men ledsagerbevis må forevises ved inngangen.

(Fri ledsager gjelder ikke festmiddagen).

Mozart-festivalen

Samarbeidspartnere: