top of page

Kjære publikum og trofaste festivalgjengangere!

Alt har sin tid og det hadde også Mozartfestivalen i Fredrikstad. Gjennom 11 år presenterte vi noen av de beste og mest kjente klassiske utøvere i Norge og noen ganger i fra Europa. Festivalen ble fort en stor suksess og tiltrakk seg besøkende fra store deler av Norge.

Så kom pandemien og det la en demper på våre muligheter til å videreutvikle festivalen og vi har de siste årene sett en litt skremmende utvikling med det å være en privat kulturformidler som er helt avhengig av økonomisk støtte fra kommune, fylke, kulturråd og andre institusjoner som gir oss muligheten å drive en festival. Derfor tar vi ikke sjansen lengre økonomisk å arrangere Mozartfestivalen og velger helle å legge ned en av Norges mest populære klassiske festivaler. 

Vi ønsker å rette en stor takk til Fredrikstad Kommune, tidligere Østfold Fylkeskommune, Kulturrådet og Sparebank1 Stiftelsen i Halden som i alle år stilte opp for festivalen og ga oss den støtte vi trengte for å overleve. 

En stor takk går også til våre musikalske ledere Håvard Gimse og Geir Inge Lotsberg. Uten disse to herrer hadde ikke Mozartfestivalen blitt det den ble. Takk også til alle dere frivillige som i alle år stilte opp for oss.

Takk for mange fine klassiske musikkstunder vi har opplevd sammen i disse 11 årene.

 

 

Med vennlig hilsen

Kristin Johansen og Wiggo Andersen, festivalledere

Samarbeidspartnere:

logo-viken.png
bottom of page